Over LeaseQuest

LeaseQuest is een partij waar de zakelijke markt met al haar vragen over lease terecht kan. Van het eerste contact tot de daadwerkelijk afwikkeling van een contract, wij organiseren het ! Wij zijn onafhankelijk en werken intensief samen met diverse financieringsmaatschappijen om voor onze klanten de best passende oplossing uit de markt te filteren.

Of het nu gaat om de financiering van vrachtwagens, opleggers, bedrijfswagens, nieuwe en gebruikte personenwagens danwel productiemachines, kranen, grondverzet en agrarisch materiaal, bij ons kunt u terecht.

Wij hebben jarenlange ervaring en een enorme passie voor de leasemarkt en hebben de nadrukkelijke wens om u volledig te ontzorgen. Wij  streven er continu naar om de best passende oplossing bij u aan te bieden.

MATERIALEN

Door onze jarenlange ervaring zijn we bekend met elk object. Bent u op zoek naar een passende lease-oplossing neem dan contact met ons op.

Ik wil graag materiaal leasen, wat zijn de mogelijkheden?

VUL HET CONTACTFORMULIER IN

Leasevormen

Wat is financial lease?

Een Financial Lease is een leasecontract waarbij de lessor zich beperkt tot de financiering van het object. Doorgaans zal de volledige aanschafwaarde van het object gefinancierd worden, daarbij spreekt men dus van 100% financiering. Bij Financial Lease financiert de lessor het object en betaalt de lessee al hetgeen de lessor in het object heeft geïnvesteerd gedurende de contractperiode aan de lessor terug.

Financial Lease is een leasevorm waarbij de nadruk op de financiering van het object ligt. In die zin is deze vorm van lease dan ook een alternatief voor een bancaire financiering. De redenen voor een lessee om voor lease te kiezen zijn:

 • 100% financiering, zodat de liquide middelen volledig als werkkapitaal voor de onderneming gebruikt kunnen worden.
 • Alleen het object dient tot zekerheid, zodat andere activa kunnen worden gebruikt als zekerheid voor andere (toekomstige) financieringen.
 • Vaste leasetermijnen en kosten, welke zijn afgestemd op zowel de economische levensduur van het object als de met het object te genereren inkomsten of te realiseren besparingen. Hierdoor zijn de kosten van het object makkelijker te vergelijken met de opbrengsten of besparingen van het object. Tevens heeft de lessee hierdoor een beter zicht op de winstgevendheid van het object.
 • Mogelijke slottermijn, waardoor de maandtermijnen op een lager niveau komen te liggen.

Wat is Operational lease?

Operational lease is een contract waarbij de lessor juridisch en economisch eigenaar is van het geleasete object. De lessee is enkel gebruiker en draagt geen restwaarderisico met betrekking tot het object. Bovendien worden bij een operational lease gebruikelijk extra diensten toegevoegd aan het gebruiksrecht, denk daarbij aan onderhoud, reparaties, verzekeringen.

Bij een operational lease is het restwaarderisico voor rekening van de lessor. Deze zal op het einde van het contract het object terugnemen en voor een zo goed mogelijke prijs proberen te verkopen of weer in lease uit zetten. Omdat de lessor meer risico draagt (dan bij een financial lease) zal hij dit verrekenen in de maandelijkse leaseprijs. Om die reden kan een operational lease soms duurder zijn dan een financial lease of een banklening. Echter, daar krijgt de lessee ook weer wat voor terug, namelijk gemak (één maandelijke prijs, alles inbegrepen) én draagt hij geen economische risico’s.

Waarom Operational Lease?

Bij Operational Lease ligt de nadruk op het kunnen gebruiken van het object voor een bepaalde periode. Als het object een bedrijfsmiddel is voorziet de lease dus in de tijdelijke behoefte aan het betreffende bedrijfsmiddel. Operational Lease is daarom te vergelijken met huur.

De redenen voor de lessee om voor Operational Lease te kiezen zijn:

 • Het verleggen van het economisch risico. De lessor in plaats van de lessee loopt het risico van waardevermindering van het object.
 • De lessee hoeft niet te investeren in het object, en heeft dus geen ‘cash-out’, maar verkrijgt de mogelijkheid om het object voor een bepaalde periode te gebruiken.
 • Als aan de lessee een koopoptie wordt verleend kan de lessee de investeringsbeslissing uitstellen tot het einde van de lease. Is het waardeverloop intussen gunstig gebleken dan kan de lessee hiervan alsnog profiteren. Hij kan dan alsnog tegen een gunstige prijs investeren in het object door het object te kopen tegen het bedrag van de koopoptie.
 • Onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om het object “off balance” te financieren

Daarnaast gelden dezelfde redenen als voor Financial Lease, zoals

 • 100% financiering, zodat de liquide middelen volledig voor alternatieve winstgevende of besparende doeleinden gebruikt kunnen worden.
 • Het niet hoeven stellen van (aanvullende) zekerheid , zodat andere activa kunnen worden gebruikt als zekerheid voor andere (toekomstige) financieringen.
 • Vaste leasetermijnen en kosten, welke zijn afgestemd op zowel de economische levensduur van het object als de met het object te genereren inkomsten of te realiseren besparingen. Hierdoor zijn de kosten van het object makkelijker te vergelijken met de opbrengsten of besparingen van het object. Tevens heeft de lessee hierdoor een beter zicht op de winstgevendheid van het object.

VOORDELEN VAN LEASE

Het voordeel van leasen is dat u kunt beschikken over bedrijfsmiddelen zonder dat het consequenties heeft voor uw liquiditeit.

Over het algemeen kun je zeggen dat de rentetarieven in veel gevallen lager of gelijk zijn aan het rekening courant tarief dat u bij uw bank betaald. De reden van deze voordelige rente is dat het een objectfinanciering betreft. De financieringsmaatschappij is in vele gevallen bekend met het te financieren object waardoor ze het object risico goed kunnen inschatten.

Financial Lease

 • De ondernemer is economisch eigenaar, activeert het object op de balans en maakt gebruik van de fiscale afschrijving
 • Vaste rente gedurende de looptijd
 • Enige zekerheid voor de financier is het object. (debiteuren en voorraden worden niet als zekerheid gesteld)
 • De leningen bij de bank blijven intact en de klant kan blijven beschikken over zijn liquide middelen

Operational Lease

 • De ondernemer loopt geen risico op waardevermindering van het object, het object risico ligt bij de financier
 • De maandelijkse kosten kunnen in zijn geheel ten laste gelegd worden van de winst en verliesrekening
 • Maandelijkse BTW verrekening
 • Uw financiële ratio’s blijven in stand

Indicatie leasebedrag

Vul onze leasecalculator in om een globaal beeld te krijgen van uw maandbedrag. Wilt u daarna een uitgebreide offerte of meer informatie? Vul dan ons contactformulier in of stuur ons een e-mail via: info@leasequest.nl.

Categorieën materiaal

Lease calculator